Customer Service

Luceros station

We infom you about:

  • Parts d’incidències
  • Reclamacions
  • Objectes perduts
  • Emissió de targetes  

When: From 9:00 to 14:00h.