TRAM - Tarifes

Informem els viatgers que, a partir del dia 1 de gener de 2018, les tarifes en vigor del servei públic de transport prestat per Ferrrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) són les següents:

 

Títols multiviatge de TRAM d’Alacant

 
   Títol multiviatge TRAM d'Alacant anvers                   Títol multiviatge TRAM d'Alacant revers
 
Tarifes de TRAM d’Alacant
  1 zona* 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Bitllet senzill 1,35 € 2,50 € 3,75 € 4,85 € 6,05 € 7,15 €
I+V 2,30 € 4,25 € 6,40 € 8,25 € 10,30 € 12,20 €
Bono 10 7,60 € 14,00 € 21,00€ 27,20 € 33,90 € 40,05 €
Bono 30 21,50 € 39,75 € 59,65 € 77,15 € 96,20 € 113,70 €

Pensionista
Billet senzill

1,35 € 1,35 € 1,90 € 2,45 € 3,05 € 3,60 €

Pensionista
Billet I+V

2,30 € 2,70 € 3,80 € 4,90 € 6,10 € 7,20 €

Gent Major
≥65 anys)

Todas las zonas           Mensual 10,00 €           Anual 89,95 €
MOBILITAT Todas las zonas           Mensual 10,00 €           Anual 89,95 €

Familia nombrosa o
monoparental

Genereal 20% de descuento acumulable sobre todos los títulos de FGV*
Especial 50% de descuento acumulable sobre todos los títulos de FGV*
Pensionista  50% 1,35 € 1,35 € 1,90 € 2,45 € 3,05 € 3,60 €

Grups - Dto. 40%
(mínimo 10 personas)

0,85 € 1,50 € 2,25 € 2,95 € 3,65 € 4,30 €

  (*) Excepte Zona A – TAM – Metropolitana

Si desitja conéixer quina és la seua zona tarifària consulte el nostre Pla Zonal.

Per a acollir-se a les reduccions establides per a Família Nombrosa, Monoparental, Pensionista i Educadora, així com per als títols Gent Major i Mobilitat, hauran d’estar en possessió d’una tarjeta personal emesa per FGV. La dita tarjeta es pot sol·licitar, presentant la documentació requerida en cada cas, en totes les nostres estacions i el seu cost és de 4€. Les altres targetes no personalitzades, tindran un cost de 2€ en la primera compra. El barem de les mateixes pot ser consultat ací.

 

Títols multiviatge del TAM
 
Bono MultiviatgeTAM   Bono TAM Jove   Bono TAM Escolar
 
Tarifes de TAM (Zona "A")
  Metropolità 
  Bono 10     Bono 20    Bono 30 
  Bono escolar 
  Bono Jove 
  B. Ruta 4/30  
1,45 € 8,70 € 17,40 € 26,10 € 16,50 € 21,20 € 15,00€