Normes de viatge

 

 • És obligatori cancel.lar els abonaments a l’inici del viatje, i una sola vegada per recorregut, encara que s’utilitze més d’un tren i/o tramvia. Si no és portador del abonament, s’ha d’adquirir el bitllet a la taquilla o màquina expenedora de l’estació o, de no existir aquesta, a la màquina expenedora del tren/tramvia, en accedir-hi.
 • Haurà de conservar el bitllet fi ns a abandonar les instal·lacions de FGV i mostrar-lo a qualsevol agent de FGV quan este el sol.licite
 • El suplement per viatjar sense títol de transport vàlid és de 50 €.
 • Les TAT i els abonaments reduïts del TAM són personals i intransferibles.
 • Els abonaments Multiviatge i els abonaments ordinaris del TAM podran ser utilitzats per diverses persones que efectuen el mateix recorregut.
 • El bitllet senzill és d’utilització immediata. Ha de validar-lo abans de 30 minuts des del moment de la compra.
 • Poden viatjar gratuïtament fi ns a dos menors de 10 anys (excepte zona TAM-Metropolitana) acompanyats per un responsable amb títol de transport vàlid.
 • No està permesa la interrupció del viatge i continuació en un tren posterior amb el mateix bitllet, excepte en el cas d’efectuar un transbord.
 • Els transbords es realitzaran en les parades designades per a això, entenent-se com a tal la continuació del viatge fi ns destí en una línia diferent de la utilitzada des de l’origen.
 • No es pot utilitzar l’opció “transbord” per a realitzar un viatge en sentit contrari amb el mateix bitllet.
 • Per a pujar o baixar del tren/tramvia haurà de sol.licitar parada.
 • No es pot fumar dins del tren/tramvia.
 • No es poden introduir objectes voluminosos o perillosos ni realitzar actes que puguen molestar els altres viatgers.
 • Si és portador d’una bicicleta haurà d’informar-se abans d’accedir al tren/tramvia dels horaris i de les condicions per al seu transport.
 • No es pot viatjar amb animals excepte en el cas de gossos d’assistència i, si no s’hi oposa cap viatger, els animals domèstics menuts portats en gàbies o elements pareguts, sempre que es garantisca que no produiran molèsties ni danys.
 • No distraure l’atenció del conductor. Si desitja comunicar qualsevol incidència contacte amb el Supervisor, o utilitze els aparells d’intercomunicació instal.lats al costat de les portes.
 • No acostar-se a la vora de l’andana fi ns que el tren / tramvia s’haja detingut.
 • Prohibit pujar o baixar del tren o tramvia al sentir el senyal acústic de tancament de portes.
 • L’incompliment d’estes prohibicions podrà ser sancionat conforme amb el que establix la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb multes de fins a 2.000 euros.