Normes de viatge – bicicletes

El transport de bicicletes i patinets està permés en tota la xarxa.

Bici + TRAM

  • El nombre de bicicletes o patinets està limitat a quatre per vehicle. Esta quantitat es podrà modificar, a criteri del personal de FGV, en funció de l’ocupació real del vehicle o d’altres circumstàncies que així ho requerisquen.
  • Les persones portadores de patinets i bicicletes es responsabilitzaran de no causar molèsties a la resta del passatge ni danys en els vehicles o les instal·lacions.
  • Les persones portadores de patinets i bicicletes han de mantindre’s dempeus junt amb elles en els espais buits de trens i tramvies. Les bicicletes plegades es poden transportar com a paquets de mà.
  • Els patinets aniran preferiblement plegats i, en la mesura que siga possible, ocults parcial o totalment davall els seients.
  • En cap cas es podrà obstaculitzar l’accés de maquinistes a les cabines de conducció.
  • Durant les Fogueres de Sant Joan i altres esdeveniments no s’admeten bicicletes ni patinets en la xarxa del TRAM d’Alacant.
  • Les bicicletes plegades tenen la consideració d’embalum de mà.

Accés a Normes de viatge >>>
Accés a Intermodalitat >>>