Servicis comercials

Les estacions no són un mer lloc de pas. L’empresa ha dotat de serveis auxiliars que ajuden a aconseguir un ambient més amable, humà i que facen que el temps d’espera siga més agradable. Per a això s’han instal·lat màquines de vending i locals comercials.