Tarifes temporals

Reducció parcial temporal del 50% en l’import dels títols Bono Mobilis Multiviaje, Bono Móbilis Jove, Bono Móbilis Escolar, Bono 30 dies i Bono Ruta 4/30 Jove, per al sistema TAM d’Alacant i per als títols Bono 10, Bono 30, 24 h, Gent Major Mensual, Mobilitat Mensual del TRAM d’Alacant, fins al 31 de juliol de 2024

  • El descompte s’aplica en el moment de la compra o recàrrega habitual.
  • Per a realitzar una càrrega o recàrrega del Bo 30 dies i Bono Ruta 4/30 Jove hauran d’esgotar-se els saldos de la tarifa anterior, no es podran recarregar mentre tinguen un títol activat o pendent d’activar.
  • El descompte de l’abonament Mobilitat Anual o Gent Major Anual s’aplica en el Punt del Client de Luceros.
  • Els títols adquirits des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 de gener de 2024 es podran continuar utilitzant fins al 29 de febrer de 2024 i es podran canviar fins al 30 de juny de 2024.
  • No es permet cap mena de bescanvi ni per canvi de tarifa, ni per canvi de títol ni per canvi zonal.
  • Una vegada finalitzat el període d’ampliació del descompte, els títols adquirits des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 de juliol de 2024 es podran continuar utilitzant fins al 31 d’agost de 2024, i es podran canviar des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2024.

Títols propis de TRAM d’Alacant amb la reducció parcial temporal del 50% en els títols als quals s’aplica.

 

1 zona

B – C – T1 – T2

2 zones

AB – BC

3 zones

ABC

Senzill 1,45 € 2,80 € 3,90 €
Anada i Tornada
2,50 € 4,80 € 6,65 €
Bono 10 8,00 € –> 5,60 € –> 4,00 € 12,00 € –> 8,40 € –> 6,00 € 20,00 € –> 14,00 € –> 10,00 €

Bono 10 Jove

6,80 € –> 4,75 € –> 3,40 € 10,20 € –> 7,10 € –> 5,10 € 17,00 € –> 11,90 € –> 8,50 €
Bono 30 22,80 € –> 15,95 € –> 11,40 € 34,20 € –> 23,90 € –> 17,10 € 57,00 € –> 39,90 € –> 28,50 €
24 h 8,00 € –> 5,60 € –> 4,00 €
Col·lectiu¹ 0,80 € 1,20 € 2,00 €

Gent Major Mensual

9,70 € –> 6,75 € –> 4,85 €

Gent Major Anual **

87,30 €

Mobilitat Mensual

9,70 € –> 6,75 € –> 4,85 €

Mobilitat Anual **

87,30 €

¹ La tarifa indicada és per viatge.

** En el cas d’un títol Mobilitat Anual o d’un Gent Major Anual se li aplicarà el descompte corresponent al període de tarifa reduïda que coincidisca amb la seua vigència en el Punt del Client de Luceros.

Per a acollir-se a les reduccions establides per a Pensionista, Família Nombrosa, Monoparental i Educadora, així com per a obtenir els títols Gent Major i Mobilitat, és necessari estar en possessió d’una targeta personalitzada emesa per FGV. Aquesta targeta es pot sol·licitar, presentant la documentació requerida en cada cas, en les nostres estacions ateses i en el Punt del Client de Luceros i el seu cost és de 4 €. Les targetes no personalitzades tindran un cost de 2 €.

Tarifa de reactivació

Tipus de suport

Tarifa

Reactivació

TSC anònima de cartó 1,00 €
TSC anònima PVC i TSC personalitzada PVC específica per a pensionista / Major de 65 anys 2,00 €
Resta de TSC personalitzades PVC 4,00 € 2,00 € ¹

¹ La reactivació només es requereix en els següents suports personalitzats específics en el TRAM d’Alacant: suport per a allotjar títols d’acords i suports per a aplicar reduccions per família nombrosa / monoparental o per família acollidora.

Si desitges conèixer quina és la teua zona tarifària consulta el Nou Plànol Zonal  >>> 

Bonificacions

Els xiquets i xiquetes menors de 10 anys poden viatjar gratuïtament acompanyats i acompanyades d’una persona major d’edat proveïda de títol de transport d’FGV vàlid, amb un màxim de dos per cada persona adulta, la qual haurà de portar el document oficial que acredite l’edat d’els/les menors.

Podrà viatjar gratuïtament la persona que assistisca en el seu desplaçament a una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 64% que viatge amb un títol de transport validat i requerisca d’assistència en el seu desplaçament.

Consulta informació sobre altres descomptes per a grups, pensionistes, famílies nombroses, monoparentals, acollidores i educadores en aquest enllaç >>>

Títols del TAM

El sistema TAM d’Alacant està configurat per les següents xarxes de transport públic:

  • Xarxa de transport urbà del municipi d’Alacant.
  • Xarxa de transport interurbà per carretera entre els municipis d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, El Campello i Mutxamel.
  • Xarxa de TRAM d’Alacant, exclusivament la seua zona A, que inclou la totalitat de parades de les Línies 2, 3, 4 i 5 i les parades de la Línia 1 des de Luceros fins a Poble Espanyol (ambdues inclusivament).

En el sistema TAM s’aplicaran les següents condicions particulars en els títols de transport de la Generalitat:

  • Els títols de transport integrats del sistema TAM permetran efectuar un transbord sempre que no hagen transcorregut 60 minuts des de la primera validació, amb l’excepció del bitllet senzill que no admet transbords. Als efectes, no computarà com a transbord els canvis de vehicle entre dues línies de la xarxa del TRAM d’Alacant dins de la zona A.

Títols i tarifes del sistema TAM (Zona A) amb la reducció parcial temporal del 50% en els títols als quals s’aplica.

 

1 zona

A

Senzill 1,45 €
Bono Móbilis Multiviatge
8,70 € –> 6,05 € –> 4,35 €
Bono Móbilis Jove 21,20 € –> 14,80 € –> 10,60 €
Bono Móbilis Escolar 16,50 € –> 11,55 € –> 8,25 €
Bono 30 dies
40,00 € –> 28,00 € –> 20,00 €
Bono Ruta 4/30 15,00 € –> 10,50 € –> 7,50 €

Títol de regularització

El títol de regularització és aplicable a les persones usuàries desproveïdes de títol de transport vàlid.

Les persones usuàries que siguen sorpreses sense títol de transport vàlid a l’interior de les instal·lacions a les quals s’accedisca mitjançant validació o viatjant o havent viatjat en els vehicles de transport, hauran d’adquirir un títol de regularització del viatge per a formalitzar el corresponent contracte de transport, mitjançant l’abonament de la tarifa establida, d’acord amb el que es disposa en l’article 19.1 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana en relació amb l’indicat en l’article 103.6 d’aquesta, i això amb independència d’altres despeses i de les sancions administratives o d’una altra índole que legal o judicialment que s’establisquen.

Als efectes anteriors, la validesa d’un títol de transport vindrà determinada, a més de per la seua corresponent validació, per l’adequació del seu ús als àmbits modal, zonal, temporal, material i personal que posseeix i, en els casos que procedisca, a la utilització del suport pel seu titular.

Tarifes aplicables en la xarxa de TRAM d’Alacant a partir del 17 de juny de 2022 que inclouen la reducció temporal dels títols multiviaje i temporals fins al 31 de juliol de 2024.

Si desitges conèixer quina és la teua zona tarifària consulta el Nou Plànol Zonal >>> 

Accés a les tarifes en PDF (sense la reducció parcial temporal del 50%) >>>