Noticia

TRAM d'Alacant facilita la sol·licitud de les targetes personalitzades de manera online

Una vegada emplenat un formulari i aportada la documentació necessària, cal enviar un correu electrònic a punt_luceros@gva.es

Les targetes sol·licitades es podran recollir en el Punt del Client de l'estació de Luceros

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilita a les persones usuàries de TRAM d' Alacant la sol·licitud de les targetes personalitzades de manera online, a través de la web www.tramalacant.es, a fi de fer més còmode i ràpid aquest procés de tramitació.

Aquest nou servei serveix per a sol·licitar títols com Gent Major, Mobilitat, Família Nombrosa, Família Monoparental, Bono 10 Jove o de pensionista.

La persona usuària ha d'entrar en la pàgina web, clicar en la imatge “Sol·licita la teua targeta personalitzada”, descarregar-se el formulari en format pdf editable i emplenar-lo amb les dades que se sol·liciten, com la mena de targeta reclamada, les dades personals de noms, cognoms, adreça, codi postal, el número del DNI, telèfon i el correu electrònic.

En tractar-se d'una targeta personalitzada, cal aportar com a documentació la fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor, una fotografia recent (tipus DNI, de front, amb fons blanc, sense ulleres de sol ni màscara i una grandària màxima de 100 kb) i la fotocòpia del document que acredite que es compleixen els requisits exigits per a obtindre el tipus de targeta que se sol·licita (per exemple, el grau de discapacitat necessari per a ser portador de la targeta Mobilitat).

Tant el formulari degudament emplenat, com la documentació requerida s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça punt_luceros@gva.es

Una vegada revisada i confirmada la documentació es confeccionarà la targeta i s'enviarà un correu electrònic a la persona usuària en el qual s'informarà de quan es pot passar a recollir la targeta en el Punt del Client de Luceros, on hi haurà personal específic per a atendre aquest tipus de sol·licituds.