TRAM - Tarifes

Títols propis de TRAM d’Alacant

Tarifes de TRAM d’Alacant

  1 zona* 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Senzill 1,35 € 2,50 € 3,75 € 4,85 € 6,05 € 7,15 €
Anada i Tornada 2,30 € 4,25 € 6,40 € 8,25 € 10,30 € 12,20 €
Bono 10 7,60 € 14,00 € 21,00€ 27,20 € 33,90 € 40,05 €

Bono 10 JOVE

Descompte del 15% en el Bono 10 (persones fins a 30 anys)
Bono 30 21,50 € 39,75 € 59,65 € 77,15 € 96,20 € 113,70 €
T 24h 12,20 €

Pensionista
Billet senzill

1,35 € 1,35 € 1,90 € 2,45 € 3,05 € 3,60 €

Pensionista
Billet Anada i Tornada

2,30 € 2,70 € 3,80 € 4,90 € 6,10 € 7,20 €

Gent Major
≥65 anys) Mensual

10,00 €

Gent Major
≥65 anys) Anual

89,95 €
Mobilitat Totes les zones           Mensual 10,00 €           Anual 89,95 €

Grups -
(Preu per viatje i persona)

0,85 € 1,50 € 2,25 € 2,95 € 3,65 € 4,30 €

  (*) Excepte Zona A  (TAM – Metropolitana)

Si desitja conéixer quina és la seua zona tarifària consulte el nostre Pla Zonal.

Bonificacions

Per a acollir-se a les reduccions establides per a Família Nombrosa, Monoparental, Pensionista i Educadora, així com per als títols Gent Major i Mobilitat, hauran d’estar en possessió d’una tarjeta personal emesa per FGV. La dita tarjeta es pot sol·licitar, presentant la documentació requerida en cada cas, en totes les nostres estacions i el seu cost és de 4€. Les altres targetes no personalitzades, tindran un cost de 2€ en la primera compra. El barem de les mateixes pot ser consultat en aquest enllaç.

Les persones amb gran discapacitat (igual o superior al 64% que requerisen de l´atenció d´algú per al seu desplaçament) poden anar acompanyades d´una persona amb el seu mateix títol de transport, sempre que puguen acreditar la seua discapacitat.

Títols del TAM

Tarifes de TAM (Zona "A")

  Metropolità 
  Bono Multiviaje TAM 
  Bono 30 dies   Bono Ruta 4/30 
  Bono TAM escolar 
  Bono TAM Jove 
1,45 € 8,70 € 26,10 € 15,00 € 16,50 € 21,20 €

Si desitja conéixer quina és la seua zona tarifària consulte el nostre Pla Zonal.