RSS

RSS són les inicials de Rich Site Summary (Resum enriquit del lloc web).

És un senzill format de dades, estàndard i públic que servix per a distribuir titulars de notícies i continguts per Internet de forma automatitzada. A esta forma de distribuir continguts se l’anomena ’sindicació’. La seua funció és la de mostrar un sumari o índex amb els continguts i notícies que ha publicat un lloc web, sense necessitat entrar a ell.

De forma habitual, fa falta la instal?lació d’un programari concret que permet recopilar estos continguts. Els programes que lligen i presenten fonts RSS de diferents procedències es denominen agregadors.

Com usar el format RSS per a rebre informació
Per a poder utilitzar el RSS i rebre continguts, has de disposar d’un agregador. Hi ha una gran varietat de lectors RSS, però tots ells es poden classificar en tres categories:

  • Agregadores d’escriptori: s’instal?len en l’ordinador de l’usuari.
  • Agregadores en línia: no necessiten instal?lació per part de l’usuari. Sol bastar de donar-se d’alta en el lloc de l’agregador per a poder utilitzar-ho.
  • Agregadores com plug-ins: alguns navegadors com a Internet Explorer 7, Firefox, Opera, entre altres, els inclouen en els seus programes com a servici a l’usuari.

Una vegada que disposes de l’agregador que hages triat, has de seleccionar aquells feeds o arxius RSS que siguen del teu interés i realitzar la sindicació de continguts.

Alguns lectors de RSS són:
- Feedreader (instal?lable en el teu ordinador): http://www.feedreader.com
- Wizz RSS (extensió del navegador Firefox). S’instal?la des de Ferramentes, extensions del navegador Firefox.
- Bloglines (lloc web que permet guardar entrades RSS i mostrar-les en públic per a compartir-les): http://www.bloglines.com/?Lang=spanish.

A partir de la versió 7 d’Internet Explorer quan accedixes a una pàgina en què hi ha RSS, la icona de RSS s’activa, polses en este enllaç i se mostra una pàgina des de la que et pots subscriure a este canal. Després d’açò, es pot accedir als RSS des del menú Veure / barra de l’explorador /fonts o des del menú ferramentes / barra de ferramentes / fonts.

 

Més informació en: Rss en la Wikipedia

  • rss ver feed rss