Viatjar en grup

Conegua els avantages de viatjar en grup

El TRAM ofereix descomptes del 40% sobre la tarifa general per a viatges en grup, sote les següents condicions:

  • El grup ha d’estar format per un mínim de 10 personas, que viatgen juntes des d’el mateix origen i fins a la mateixa destinació.
  • No es realitza reserva de places, ni es pot garantir que tots els membres del grup podrán anar sentats durant tot o part del viatge.
  • Els billets de grup sols es poden obtindre a les estacions amb taquilla servida per personal (Luceros, Mercado, El Campello, Benidorm, Altea, Teulada i Denia).
  • Es cas de pujar al tren en estacions tancades o baixadors, les expenedores embarcades no oferixen la possibilitat d’obtindre estos descomptes i, per tant, els viatgers hauràn d’abonar el billet ordinari, excepció feta que es posin en contacte amb, al menys, quatre dies d’antelació, amb el telèfon d’informació 900 72 04 72, per a concertar assistència i poder gaudir del descompte.
  • Per a grups nombrosos, que estiguin formats per més de 30 persones, es recomanable que avisin amb, al menys, quatre díes d’antelació al telèfon d’informació 900 72 04 72, per a coordinar el viatge i evitar que puguen coincidir amb un altre grup de característiques paregudes, causant aglomeracions o impedint que puguen viatjar.
  • Estes condicions no tenen efecte per a grups que només viatgen dintre de la zona Metropolitana, o zona “A”, o zona TAM; dita zona permet l’ús de billets combinats tranvía-autubús y la seua coordinació, establiment de tarifes i condicions de viatge depenen del TAM (Transporte Alicante Metropolitano).