Títols de Família nombrosa o monoparental

Reduccions acumulades a membres de família nombrosa o família monoparental

S’informa a tots els usuaris que tenint la condició de família nombrosa o família monoparental i desitgen viatjar acollint-se a les reduccions establides, hauran d’estar en possessió d’una targeta personal emesa per FGV. La dita targeta es pot sol·licitar en totes les nostres estacions. En les estacions li facilitaran un imprés a completar i s’ha d’aportar fotografia mida de carnet, còpia del DNI i còpia del carnet de família nombrosa o carnet de família monoparental. En pocs dies es remetrà la targeta a l’estació corresponent perquè siga arreplegada pel viatger. Cada un dels membres de la família ha d’estar en possessió d’una targeta si vol beneficiar-se dels descomptes.
  
 
 
Les tarifes reduïdes per a membres de FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL o FAMÍLIA MONOPARENTAL GENERAL són les següents:
 
Tarifes del TRAM (FGV)
zones 1  Zona* 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Bitllet senzill 1,10 € 2,00 € 3,00 € 3,90 € 4,85 € 5,75 €
I+V
1,85 € 3,40 € 5,15 € 6,60 € 8,25 € 9,80 €
Grups 40% 0,70 € 1,20 € 1,80 € 2,40 € 2,95 € 3,45 €
Pensionista 50% 1,10 € 1,10 € 1,55 € 2,00 € 2,45 € 2,90 €
Bono 10 6,10 € 11,20 € 16,80€ 21,80 € 27,15 € 32,05 €
Bono 30 17,20 € 31,80 € 47,75 € 61,75 € 77,00 € 91,00 €
T.A.T Gent Major
Totes les zones
 Mensual  7,60 €  Anual  68,40 €
Mobilitat Totes les zones  Mensual  7,60 €  Anual  68,40 €
 
 (*) Excepte zona TAM
 
Les tarifes reduïdes per a membres de FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL o FAMILIA MONOPARENTAL ESPECIAL són les següents:
 

Tarifes del TRAM (FGV)
zones 1  Zona* 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Bitllet senzill 0,70 € 1,25 € 1,90 € 2,45 € 3,05 € 3,60 €
I+V
1,15 € 2,15 € 3,20 € 4,15 € 5,15 € 6,10 €
Grups 40% 0,45 € 0,75 € 1,15 € 1,50 € 1,85 € 2,15 €
Pensionista 50% 0,70 € 0,70 € 0,95 € 1,25 € 1,55 € 1,80 €
Bono 10 3,80 € 7,00 € 10,50€ 13,60 € 16,95 € 20,05 €
Bono 30 10,75 € 19,90 € 29,85 € 38,60 € 48,10 € 56,85 €
T.A.T Gent Major
Totes les zones
 Mensual  4,75 €  Anual  42,75 €
Mobilitat Totes les zones  Mensual  4,75 €  Anual  42,75 €
 
(*) Excepte zona TAM