Normes de viatge

Normes de viatge

Títol de transport

 • Pot adquirir o recarregar el seu títol de transport en una taquilla o màquina expenedora en una estació o al tren/tramvia.
 • Adquirisca o valide el seu títol de transport en iniciar el viatge i conserve tant la targeta com el bitllet en paper en el seu cas fins a abandonar les instal·lacions d’FGV.
 • En les estacions de Luceros, Mercado, Marq-Castillo i Benidorm, la validació es produeix automàticament en passar per la línia de validació. En la resta de parades ha de dur-se a terme en les validadoras instal·lades als trens i/o tramvies.
 • La indemnització per viatjar sense títol de transport vàlid ascendeix a 100€.

Condicions del viatge

 • Ha d’efectuar el trajecte en un solo sentit i sense parades intermèdies, excepte transbords, únicament per les zones que li permet el seu títol.
 • Els bitllets en suport paper, són d’ús immediat a la seua compra, no contemplant-se la venda anticipada.
 • Després de validar el seu títol disposa d’un temps màxim per a completar el seu viatge: 90 minuts per a 1 zona, 100 minuts per a dues zones, 120 minuts per a 3 zones, 150 minuts per a 4 zones, 180 minuts per a 5 zones i 200 minuts per a 6 zones.
 • La validesa dels títols del TAM en targeta, està limitada a l’Àrea Metropolitana exclusivament (zona A). Disposa de 60 minuts per a realitzar transbord entre línies dels diferents operadors (màxim un transbord entre diferents operadors). No és necessari tornar a validar el títol si es transborda entre línies de tramvia. Els títols en paper de l’àrea TAM (zona A) no admeten transbord a altres operadors (autobús).
 • Totes les parades del tramvia, excepte les terminals, són parades facultatives. Per a pujar o baixar dels vehicles en les línies de tramvia o en els baixadors sol·licite parada amb la suficient antelació.

No està permès

En els vehicles i instal·lacions d’FGV no està permès:

 • Comprometre la circulació de trens i tramvies o posar en perill la integritat de la resta de persones usuàries.
 • Usar els mecanismes de seguretat o socors sense causa justificada.
 • Sobrepassar la línia groga de seguretat en l’andana sense que el vehicle estiga detingut.
 • Transportar material explosiu o inflamable, globus, embalums molestos o qualsevol objecte que puga danyar les instal·lacions.
 • Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés al vehicle, així com manipular indegudament qualsevol element dels sistemes de peatge (venda i validació).
 • Fer ús de qualsevol mitjà de locomoció (patins, patinets, monopatins, bicicletes…).
 • Viatjar en llocs no destinats a aqueix ús.
 • Accedir al vehicle o descendir del mateix fora dels llocs destinats a això o després del so de tancament de portes.
 • Accedir a les cabines de conducció o a dependències d’ús exclusiu del personal d’FGV.
 • Fumar.
 • Consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
 • Exercir la venda ambulant o la mendicitat, fixar cartells o realitzar qualsevol activitat artística, comercial o publicitària no autoritzada.
 • Deixar restes de menjar, beguda o residus de qualsevol tipus fora dels recipients destinats al seu depòsit.
 • Emetre o reproduir a través de qualsevol mitjà sons que puguen causar molèsties a la resta de persones usuàries.
 • Posar els peus en els seients, viatjar descalç, sense samarreta o amb roba mullada, així com efectuar qualsevol tipus d’acció que atempte contra la salubritat pública.
 • Gravar vídeos o imatges per a difusió pública o ús comercial sense el permís corresponent.

Inspecció i control

 • La Llei atorga la condició d’Agent de l’Autoritat al personal d’FGV que realitza funcions d’Inspecció i Control.
 • L’agressió, intimidació o desobediència greu als Agents portaran aparellades les sancions i penes establides per a cada cas en la legislació vigent.
 • FGV pot sol·licitar-li en qualsevol moment la presentació del títol, així com el document que identifique al titular d’una targeta personalitzada.
 • FGV pot retirar i bloquejar les targetes no vàlides o utilitzades de manera fraudulenta, així com anul·lar el títol carregat en elles.

Màscares

 • En els vehicles i instal·lacions d’FGV és obligatori l’ús de màscara d’acord amb la normativa vigent.
 • La màscara haurà de col·locar-se correctament cobrint nas i boca.

Seients reservats

 • Respecte la prioritat total dels seients destinats a les persones amb mobilitat reduïda, d’edat avançada, amb xiquets xicotets i a les dones embarassades.

Cadires infantils

 • En les estacions subterrànies, utilitze l’ascensor per a transportar-les o plegue-les si usa les escales mecàniques.

Menors de 10 anys

 • Poden viatjar gratuïtament acompanyats d’una persona major d’edat proveïda de títol de transport vàlid, amb un màxim de 2 per cada persona adulta, la qual haurà de portar el document oficial que acredite l’edat del menor.
 • En la zona A (TAM – Metropolitana), poden viatjar gratuïtament els menors de 5 anys, segons la normativa establida pel TAM.

Bicicletes i patinets

 • El transport de bicicletes i patinets, està permès en tota la xarxa.
 • Es limita el nombre de bicicletes i patinets a quatre per tren o tramvia, encara que es podrà augmentar aquest número a criteri del personal d’FGV, en funció de l’ocupació real del tren o d’altres circumstàncies que així ho requerisquen.
 • Els portadors de patinets i bicicletes es responsabilitzaran de no causar molèsties a la resta del passatge ni danys en els vehicles o les instal·lacions.
 • Els portadors de bicicletes no plegades hauran de romandre dempeus al costat d’elles en els espais buits de trens i tramvies. Les bicicletes plegades es podran transportar com a embalums de mà.
 • Els patinets aniran preferiblement plegats i, en la mesura que siga possible, ocults parcial o totalment sota els seients.
 • En cap cas es podrà obstaculitzar l’accés dels maquinistes a les cabines de conducció.

Animals

No està permès viatjar amb animals, excepte:

 • Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o amb els seus instructors d’ensinistrament.
 • Gossos que acompanyen a les forces de seguretat.
 • Xicotets animals domèstics en gàbies o transportins.

Objectes perduts

 • En cas de pèrdua d’algun objecte en trens o estacions podrà sol·licitar-se informació en el Punt del Client de Luceros, estacions ateses o en el telèfon 900 72 04 72.

Suggeriments - Reclamacions

Estan disponibles en el Punt del Client de Luceros, estacions ateses, web del TRAM d’Alacant i app oficial.