Normes de viatge

Normes de viatge

Títol de transport

 • Adquiriu i valideu el títol abans d’iniciar el viatge per a desplaçar-vos per les zones habilitades. Conserveu-lo fins que no abandoneu les instal·lacions d’FGV.
 • FGV pot demanar-vos, en qualsevol de les seues instal·lacions, la presentació del títol i el document que identifique el titular d’una targeta personalitzada.
 • FGV pot retirar els títols i suports no vàlids o utilitzats de forma fraudulenta, així com anul·lar el títol carregat en elles.

Condicions del viatge

 • Heu d’efectuar el trajecte sense parades intermèdies, excepte transbords.
 • Una vegada validat el títol, teniu un temps màxim per a realitzar el trajecte: 90 min (1 zona), 100 min (2 zones), 120 min (3 zones), 150 min (4 zones), 180 min (5 zones) i 200 min (6 zones).
 • La validesa dels bons TAM està limitada a l’Àrea Metropolitana exclusivament (Zona A). Existeix una restricció de 60 minuts per a la correspondència entre línies i els diferents operadors.
 • En el tramvia i baixadors, sol·liciteu la parada amb suficient antelació.

Inspecció i Control

 • La Llei atorga la condició d’Agent de l’Autoritat al personal d’FGV amb estes funcions.
 • L’agressió, intimidació o desobediència greu als Agents és delicte en el Codi Penal, amb penes de fins a quatre anys de presó.
 • El suplement per viatjar sense títol de transport vàlid és de 100 €.

Menors de 10 anys

 • Poden viatjar gratuïtament, acompanyats d’una persona major d’edat amb títol de transport vàlid, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada adult. En la zona A la gratuïtat és només per a menors de 5 anys.
 • La persona acompanyant haurà de portar el document oficial que acredite l’edat del menor, per a la seua possible comprovació.

Acompanyants de persones amb gran discapacitat

 • Pot viatjar gratuïtament un acompanyant per cada persona amb gran discapacitat (igual o superior al 64% que requerisquen de l’atenció d’algú per al seu desplaçament) amb títol de transport vàlid.
 • L’acompanyant ha d’efectuar tot el trajecte amb la persona de gran discapacitat fins a abandonar les instal·lacions de FGV.
 • Cal portar la targeta Mobilitat de FGV o el document oficial que acredite la gran discapacitat de la persona acompanyada, per a la seua possible comprovació.

Cadires infantils

 • En les estacions subterrànies, utilitzeu l’ascensor per a transportar-les o plegueu-les si useu les escales mecàniques.
 • En Fogueres de Sant Joan i altres esdeveniments hauran d’anar plegades en el vehicle.

Seients reservats

 • Respecteu la prioritat total dels seients destinats a les persones amb mobilitat reduïda, edat avançada, amb xiquets menuts i dones embarassades.

Bicicletes

Està autoritzat el seu transport amb estes condicions:

 • Romandre dempeus al costat d’ella en els espais buits.
 • Màxim 4 bicicletes per vehicle, excepte amb autorització del personal d’FGV.
 • En Fogueres de Sant Joan i altres esdeveniments no s’admeten bicicletes en tota la xarxa.
 • Les bicicletes plegades poden transportar-se com a embalums de mà a qualsevol hora.

Animals

No podeu portar animals en el viatge, excepte:

 • Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o amb els seus instructors d’ensinistrament.
 • Gossos que acompanyen les forces de seguretat.
 • Xicotets animals domèstics en gàbies o trasportins.

Objectes perduts

Si perdeu algun objecte en trens o estacions, consulteu en les nostres estacions o oficines, o en el telèfon 900 72 04 72.

No es permet

 • Posar en perill la circulació o la integritat de la resta de viatgers.
 • Transportar material explosiu o inflamable, globus d’heli o embalums molests o que danyen les instal·lacions d’FGV.
 • Accedir a les cabines dels vehicles.
 • Fumar en els vehicles i instal·lacions d’FGV.
 • Exercir la venda ambulant o la mendicitat, fixar cartells o realitzar qualsevol activitat artística, comercial o publicitària no autoritzada.
 • Entrar al vehicle fora de les parades establides o després del so de tancament de portes.
 • Viatjar en llocs diferents dels habilitats.
 • Sobrepassar la línia groga de seguretat de l’andana sense que el vehicle estiga detingut.
 • Impedir, forçar o manipular el mecanisme d’obertura i tancament de les portes d’accés al vehicle o les estacions.
 • Fer ús, sense causa justificada, dels mecanismes de seguretat o socors instal·lats per a casos d’emergència.
 • Consumir begudes alcohòliques, estupefaents o qualsevol tipus de menjar que altere les condicions de neteja i seguretat o cause molèsties a altres persones.
 • Usar aparells de so que puguen molestar altres viatgers, posar els peus en els seients o viatjar descalç, sense samarreta o amb roba mullada.
 • Gravar vídeo o imatges per a difusió pública o ús comercial sense el permís corresponent.
 • Utilitzar monopatins, patins o vehicles semblants amb rodes en les instal·lacions d’FGV.

Suggeriments-Reclamacions

Estan disponibles en les oficines i estacions dotades de personal, o a través de la web del TRAM d’Alacant..

Descarrega les normes de viatge de TRAM d’Alacant en .pdf