Noves mesures per a garantir un transport segur

 

  • Incorporació de 150 informadors per a vetlar sobre el compliment de les normes de sanitàries i de prevenció en vigor (Entre TRAM d’Alacant i Metrovalencia)
  • Reforç de les labors de neteja i desinfecció als trens i tramvies per mitjà de nebulización volumètrica amb peròxid d’hidrogen. Est procedimente ha sigut ratificat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) el qual certifica l’anul·lació total de la capacitat infectiva del SARS-CoV-2, amb el que s’aconsegueix una absoluta desinfecció integral.
    • Addicionalment aquest sistema permet, activant els sistemes de ventilació de les unitats, que el producte entre dins dels circuits d’aire no accessibles manualment. D’aquesta forma s’aplica el seu efecte virucida a les superfícies i zones d’aqueixos circuits, que pot ser un focus d’estacionament i distribució al llarg de la unitat de partícules transmisoras de la infecció.
  • Reforç de les labors de neteja dels trens i tramvies en servei durant el recorregut d’aquests, amb més personal destinat a aquestes labors.
  • Augment de la capacitat de les unitats que circulen per la zona universitària, mitjançant la utilització de composicions dobles.
  • Reforç d’alguns trens en hora punta amb la finalitat de descongestionar a aquells que presenten major grau d’ocupació, en els trams horaris més concorreguts.
  • Obertura automàtica de portes en tramvies (D’aquesta forma es redueix al mínim el contacte que els viatgers puguen tenir amb els elements del material rodant.)

Aquestes mesures se sumen a les que des de l’inici de la crisi sanitària la Generalitat ha anat prenent per a garantir un servei de transport amb les majors garanties de seguretat.