Diumenges gratis

 

Durant els diumenges dels mesos de maig, juny i juliol, la Generalitat ha anunciat que el servei en totes les línies del TRAM d’Alacant serà gratuït.

Per a facilitar l’accés a les estacions subterrànies, els passos de les línies de validació (flaps) estaran oberts. Aquestes mesures s’aplicaran a partir de les sis del matí del diumenge fins a les 23:59 hores.

En TRAM d’Alacant totes les validadores, tant les embarcades com les de les estacions, estaran fora de servei. Les màquines de venda automàtica indicaran la gratuïtat del servei i les persones usuàries podran adquirir els títols en vigor, exceptuant els Senzill, Anada i Tornada i Metropolità.

Aquestes mesures s’aplicaran a partir de les sis del matí del diumenge i fins a les 23:59 hores.

Pel gran acolliment d’aquesta iniciativa i com a mesura de prevenció, es restringeix temporalment l’accés de les bicicletes i patinets els diumenges en la zona A del TRAM d’Alacant els mesos de juny i juliol. Gràcies!

Durant els diumenges dels mesos de maig, juny i juliol, la Generalitat ha anunciat que el servei en totes les línies del TRAM d’Alacant serà gratuït.